Reklamační řád

- Zákazník má právo reklamovat zboží z objednávky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zboží

Položky, které mohou být vráceny nebo vyměněny musí splňovat následující kritéria: 

1. Při přepravě došlo k poškození, zlomení nebo znečištění do 14 dní obdržení zásilky.
2. Položky byly doručené v nesprávné velikosti / barvě do 14 dní od obdržení zásilky.
3. Neopotřebené a nepoužité položky, které nesplnily vaše očekávání do 14 dnů od obdržení. 
4. Uplatnění záruky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zásilky:
    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu 24 měsíců od převzetí, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zásilky. 

  Právo na záruku se nevztahuje:
- na vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

- Reklamace může být uplatněna libovolným způsobem, například písemně doporučeným dopisem nebo emailem na info@shoptik.cz

Pozn. Při uznání reklamace bude produkt nahrazen novým produktem nebo vrácena platba v plné výši za objednávku + uhrazeno poštovné do 129 Kč za běžnou zásilku.

Zboží zašlete Českou poštou na adresu:

BODY FAIR s.r.o. - shoptik.cz

Rokycanská 27

Plzeň 312 00